Ուղարկել դիմում, հարցում կամ բողոք պետական մարմին

Այս կայքի միջոցով ուղարկված և էլեկտրոնային եղանակով չստորագրված գրությունները կրում են բացառապես տեղեկատվական բնույթ

Էլեկտրոնային ստորագրություն

Ունե՞ք նույնականացման քարտ:

1 Տեղադրեք Ձեր քարտը նույնականացման քարտը կարդացող սարքի մեջ
Id card
2 այնուհետև սեղմեք կոճակը:
Հարգելի օգտատեր, Դուք իսկորոշվել եք սույն համակարգում Ձեր նույնականացման քարտի միջոցով:
Ելք

Էլեկտրոնային ստորագրության առկայության դեպքում Ձեր դիմումը, հարցումը կամ բողոքը պարտադիր կարգով քննության կառնվի (էլեկտրոնային ստորագրություն ստանալու պայմաններ):

Լրացնել դիմումը

Դիմող

Լրացնել հարցումը

Հարցում ներկայացնող

Լրացնել բողոքը

Բողոք ներկայացնող